Czym jest domena, a czym serwer?

Czym jest domena, a czym serwer?

Planując stworzenie strony internetowej można napotkać na wiele pojęć, o których istnieniu do tej pory nie miało się pojęcia. Wyjaśnienie wszystkich terminów zajęłoby pewnie kilka tygodni. My postaramy się jednak skupić na tych najważniejszych.

Na początek - czym jest serwer, a czym domena internetowa?

Słowo „serwer” wywodzi się od angielskiego czasownika „to serve” i oznacza ni mniej, ni więcej tylko „usługiwać”. Tak więc serwer informatyczny to nic innego, jak komputer, który dostarcza pewnych funkcjonalności. W przypadku stron internetowych bardzo upraszczając można powiedzieć, że serwer jest fizyczną przestrzenią, w której znajduje się strona internetowa, jej oprogramowanie, dane, zdjęcia itp.

Jeśli o serwerze myślimy jako o miejscu, to domena będzie adresem, pod którym ten serwer się znajduje. Przykładowo domena parafia.plus wskazuje na adres naszego serwera, na którym znajduje się strona internetowa. Wpisując do przeglądarki taki adres informujemy, że chcemy się tam przenieść i wyświetlić zawartość takiej strony.

Strony "parafia.plus" mogą być zainstalowane pod istniejącym już adresem. Jeśli parafia posiada stronę internetową, którą chciałaby wymienić na nową zajmiemy się przeniesieniem danych i uruchomieniem nowej witryny pod dotychczasowym adresem.